Sirküler: 35/18                                                                                                                                 25.01.2018

 

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ, 

Konu : Irak ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 0411/1418 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Türkiye-Irak 18. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının 28 Şubat-1 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, Irak ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, Irak ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notunun 26 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks:0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.