Sirküler: 35/19                                                                                                                                        28.01.2019

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İLGİ: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.01.2019 tarih ve 619 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı 14.01.2019 tarih ve 35804503-589-E.109634 sayılı “Firmaların Dolandırıcılığa Karşı Uyarılması” nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı