Sirküler: 350/17                                                                                                                                   27.10.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Hk.

 

İlgi     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 10.10.2017 tarih ve 5970 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulumu gerçekleştirilen, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından düzenlenen 2017 Dünya Odalar Yarışması finalistlerinden olan MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM)’nin, firmaların hiper rekabet ortamında ticari stratejiler geliştirmelerine, sürdürülebilir karlılıklarını sağlamalarına ve uluslararası rekabet edebilirliklerine destek olma amacını taşıdığı, bu kapsamda www.tibim.org.tr internet adresi üzerinden hizmet veren MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi tarafından dış ticaret faaliyetleri yürüten firmalara;

 

– Dünya, kıta ve ülke bazında fiili potansiyel müşterilerinin ve rakiplerinin detay bilgilerinin elde edilmesi,

– Hedef pazarlarının tespit edilmesi,

– Ulusal ve uluslararası alandaki ihalelerin takip edilmesi,

– Hedef pazar ülkelerinin ürün bazında mevzuat bilgilerinin toplanması,

 

gibi pek çok konuda destek olduğu bildirilmektedir.

 

MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezine www.tibim.org.tr adresinden ulaşılabileceği gibi, 0324-2389500/293-210 telefon numarasından ve kobi@mtso.org.tr e-posta adresinden de ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter