Sirküler: 352/17                                                                                                                               27.10.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: 2017-2018 Kış Ayları Deniz Hizmetleri Ücretleri Tarifesi Hk.

Mersin Limanı Belediye Hudutları içerisinde sefer yapan motorların 31.10.2017-01.05.2018 tarihleri arasındaki kış tarifesinin bir örneği ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Tarife