Sirküler: 353/17                                                                                                                                      27.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

 

Konu : Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yetki Belgesine Sahip Olma Zorunluluğu Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 18.10.2017 tarih ve E.81606 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 27.03.2017 tarih ve 26544 sayılı Bakan Oluru’yla yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge kapsamında, dolu konteynerin brüt ağırlıklarının tespiti için Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olamayan tartı aleti ve operatörlerin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemi yapamadığı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili Yönergenin 12. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerin gemiye yüklenemeyeceği, tesislere tanınan Yetki Belgesi alma süresi muafiyetinin 27 Eylül 2017 tarihi ile sona erdiği, DBA Yetkisi bulunmayan kıyı tesislerinin dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespiti hizmeti vermemesi gerektiği ve DBA belgesi bulunmayan dolu konteynerleri tesislerine kabul etmemesi gerektiği, konuyla ilgili uygunsuzluk tespit edilmesi halinde söz konusu Yönergenin 28. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter