Sirküler: 358/17                                                                                                                                     02.11.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Dış Ticaret Uzmanlık Eğitim Programı Hk.

 

İlgi     : Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin 31.10.2017 tarih ve 8269 sayılı yazısı.

 

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; AKİB Akademi tarafından 08-11 Kasım 2017 tarihleri arasında, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mersin Merkez Toplantı Salonunda “Dış Ticaret Uzmanlık Eğitim Programı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Eğitim programının konu başlıkları ve katılım şartları ek yazıda mevcut olup, devam zorunluluğu olan eğitimle ilgili detaylı bilgilere www.akib.org.tr adresinden veya AKİB ile iletişime geçilerek (Tel:3253737/1130, sebnemtinli@akib.org.tr) ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı