Sirküler: 360/17                                                                                                                                      06.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.11.2017 tarih ve 0412/16819 sayılı, “İran’dan Yapılan İthalatta Konsolosluk Onayı Şartının Kaldırıldığı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı