Sirküler: 367/17                                                                                                                                 10.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu : Ülkemiz ile EFTA Ülkeleri Arasında İmzalanan STA Kapsamındaki Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.11.2017 tarih ve 0412/17209 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda, Ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein’dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının revizyonu kapsamında Anlaşmaya eklenmesi öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması faslı müzakereleri ile ilgili özel sektörün görüşlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, konuyla ilgili Odamız üyelerinin görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 16 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı