SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi     : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 31.10.2019 tarih ve 72232613-155.07-E.3318 sayılı yazısı.

Konu : Deniz Hizmetleri Ücret Tarifesi Hk.

İlgi yazı ile, Mersin Limanı hudutları içerisinde 31.10.2019 ile 01.05.2020 tarihleri arasında geçerli olacak 2019-2020 kış ayları yük ve yolcu tasarısı tarife toplantısının yapıldığı bildirilmektedir.

İlgili toplantı sonucunda yayınlanan “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçerisinde Sefer Yapan Motorların 31.10.2019-01.05.2020 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter