Sirküler: 378/17                                                                                                                                     14.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

Konu : İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10.11.2017 tarih ve 0511/17425 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonunun “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürüttüğü, söz konusu prosedür gereğince işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşlar aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek, en son 27.02.2017 tarih ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ait değişiklik taleplerinin, bir örneği ekte sunulan Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu aracılığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itirazlarınızın ek forma işlenmesini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere 06 Aralık 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta:mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu