SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Yeni İşe Giren Firma Çalışanlarının Gümrük İşlemi Takip Kartı Başvuruları Hk.

İlgi     : T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 05.02.2020 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile, Odamız üyelerinin Gümrük İşlemi Takip Kartı başvurularında istenen son 3 aylık SGK Hizmet Listesi Dökümünün  yeni işe alınan personeller için ibrazının mümkün olmaması nedeniyle,  başvurularda istenen belgelere İşe Giriş Bildirgesi ile Taahhütname eklenmesi halinde Gümrük İşlemi Takip Kartı düzenlenmesinin uygun değerlendirildiği bildirilmektedir.

Buna göre, Gümrük İşlemi Takip Kartı başvurusunda bulunurken işlem dosyasına eklenecek evraklar listesi ile söz konusu Taahhütnamenin birer örneği ekte sunulmuştur. 

Gümrük İşlemi Takip Kartı başvuruları ile ilgili detaylı bilgilere Odamız web sitesi “http://mdto.org.tr/gumruk-islemi-takip-karti-islemleri/” adresinden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter