Sirküler: 384/17                                                                                                                                        21.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.11.2017 tarih ve 0412/17771 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Ulusal Strateji Çalışma Grubu tarafından taslak halinde hazırlanan ve bir örneği web sitemiz “http://mdto.org.tr/strateji-belgesi-ve-eylem-planina-iliskin-goruslerin-iletilmesi-hk/” adresinde sunulan Strateji Belgesi ve Eylem Planının son halinin verilmesini teminen çalışmalara başlanacağı belirtilerek söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planına ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 24 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter