SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : 2020 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Takvimi Duyurusu

İlgi     : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği.
            (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

İlgi mevzuatlar gereğince, 2020 yılında Odamız tarafından Ek-1’de sunulan Eğitim Takviminde belirtilen tarihlerde Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri ile Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerleri düzenlenecektir.

Ülkemiz çapında tüm bölgelerde düzenlenecek olan Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Takvimi ise, Ek-2’de sunulmuştur.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, Odamız ilgilileri Halil DELİBAŞ (Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu Üyesi, hdelibas@mdto.org) ve Eda ÖKTEM’den de (Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acenteliği Eğitimi Koordinatörü, edaoktem@mdto.org)  yardım alınabilecektir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter