Sirküler: 384/14                                                                                                               13.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:   a) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme    

               Genel Müdürlüğü’nün, 17.07.2012 tarih ve 11421 sayılı yazısı.

             b) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın,

               03.11.2014 tarih ve 13121 sayılı yazısı.

 

Odamıza gönderilen İlgi (b) yazıda; 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemi Acenteleri Yönetmeliği”nin, 13. maddesine binaen, Mersin Liman Başkanlığı sorumluluk sahası içerisinde faaliyet gösteren yetkili gemi acentelerinin denetimlerinin ilgi (a) yazı kapsamında Mersin Liman Başkanlığı tarafından yapılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu, denetimlerin seri ve düzenli olabilmesi için ek’te sunulan forma uygun evrakların Üyemiz Gemi acentelerince önceden hazır bulundurulması hususunu, bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi (a) Yazı