SAYIN ÜYEMİZ,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nün 27.08.2020 tarih ve E.38566 sayılı, “Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde Yapılan Güncelleme”yi konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter