Sirküler: 386/17                                                                                                                               24.11.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağına İliş.Görüşlerin İletilmesi

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve E.90855 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile “Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağının” hazırlandığı belirtilerek, söz konusu Taslak hakkındaki Odamız görüşlerinin Bakanlığa iletilmesi istenilmektedir.

 

Bakanlığa gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, bir örneği Ek-1’de sunulan Taslağın incelenmesini ve   Ek-2 Forma uygun olarak hazırlanan görüşlerinizin 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, e-posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ekleri:

Ek.1  İlgi Yazı Ekleri

Ek.2  Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form