SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.08.2020 tarih ve 7390 sayılı, “Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgilendirme”yi konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter