Sirküler: 393/17                                                                                                                                                30.11.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.11.2017 tarih ve 18034 sayılı yazısı.

Konu : Venezuela İhracatçılar Odası Hakkında Alınan Bilgi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazı ile; Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota’ya atfen, Venezuela vatandaşı Miguel Silva ve Türk vatandaşı Leyla Koç tarafından temsil edilen Venezuela İhracatçılar Odasının (CAVEX) ülkemizde çeşitli girişimlerde bulunduğu, ancak söz konusu Odanın Venezuela Cumhriyeti Hükümetinin hiçbir kurum ve kuruluşunu temsil etmediği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter