SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.11.2019 tarih ve 11570 sayılı, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde Yerli Katkının Arttırılması Amacıyla Düzenlenecek Tedarikçi Bilgilendirme Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter