Sirküler: 396/17                                                                                                                                 06.12.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

İlgi : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2017 Tarih ve 89381 Sayılı Yazısı

İlgi yazıda, gemi acenteleri işlemlerinin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yürütüldüğü,  Bu yönetmelik gereği yetkilendirilen gemi acentelerinin, kendilerine tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifresi ile e-Denizcilik sistemine erişim sağlayarak anılan Yönetmelik kapsamında faaliyetlerini sürdürmekte oldukları bildirilmektedir.

Diğer taraftan, gemi acentelerinin meslek ahlaki açısından ve basiretli bir tacir gibi davranmaları, yapılan işin mahiyeti de dikkate alındığında önem arz eden unsurlar içerisinde yer aldığı, Bu itibarla, meslek kuruluşlarının bu etik değerler ve öngörülen disiplin kuralları çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği aşikardır.

Bu itibarla ,Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında mevzuata uygun işlem yapılması ve etik değerlere uygun hareket edilmesine özen gösterilmesi,gemi acenteleri konusunda yapılan müeyyidelere yönelik olarak ilgili Odalarımıza da bilgi verilmesi ve Deniz Ticaret Odaları tarafından gemi acenteleri ile ilgili yapılan işlemlere yönelik olarak da ilgili Liman Başkanlıklarımızın ve Genel Müdürlüklerinin bilgilendirilmesinin işbirliğinin arttırılması açısından önemli olduğunu bildiren ilgi yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı