Sirküler: 396/17                                                                                                                                      01.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.11.2017 tarih ve 0511/18454 sayılı, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı