SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde Yapılan Güncelleme Hk.

İlgi     : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 10172782-302.3.2-E.61042 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde yer alan 1.5.2 ve 3.1.7 maddelerinin güncellenerek, web sitelerinde yayınlandığı bildirilmektedir.

Sadece söz konusu tarifede bulunan  5 günlük ihbar süresi kaldırılmış olup, güncellenen 1.5.2 ve 3.1.7 maddelerinin bir örneği, ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter