SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2020 tarih ve E.49709 sayılı, “Ukrayna Seyahat Kısıtlamaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter