SAYIN ÜYEMİZ,

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 Bu Kanun 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter