Sirküler: 4/18                                                                                                                                                04.01.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : T.C. Milli Savunma Bakanlığının 26 Aralık 2017 tarih ve 30769231-4810-291747-17 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında tedarik edilen malzemelerin tehlikesiz ve/veya her tip tehlike sınıfından malzeme (konteyner ile), açık yük ve araçlar (Ro-Ro),  deniz yolu ile yurt içinden yurt dışına veya yurt dışından yurt içine nakliyatını sağlamak amacıyla Türk denizcilik firmalarının davet edilerek deniz taşıma hizmeti alımlarının yapıldığı belirtilerek, İdarenin arşivinde yer alması ve yapılması muhtemel alımlara davet edilebilmesi maksadıyla, konuya istekli olan firmalar ile söz konusu hizmeti verebilecek firma bilgilerinin, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi istenilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, bahse konu deniz taşıma hizmetlerine istekli olan üyemiz firmaların , ilgi yazı ile talep edilen güncel iletişim bilgilerini içeren bir dilekçe ile 18 Ocak 2018 tarihine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) başvurmalarını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter