Sirküler: 4/19                                                                                                                                           02.01.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği”nin yürürlüğe giriş tarihi, Odamızca da bakanlığa  iletilen  yaşanacak çeşitli mağduriyetlerin dile getirilmesi neticesinde 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. mükerrer) Resmi Gazetede yapılan duyuru ile 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu değişikliği içeren, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. mükerrer) Resmi Gazete ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönetmelik