Sirküler: 401/17                                                                                                                                           08.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliğinin 04.12.2017 tarih ve 12678 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Mersin Liman Mülki İdare Amirliği Kart Bürosuna müracaat edip Mersin Limanı için daimi kart başvuru hakkı olan Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcısı, Gümrük Stajyeri, Doğrudan Temsilci, Acente Sahibi ve Acente Yetki Belgesi olan kişilerin dışında kalan firmaların Mersin Limanında çalışan personellerinin,  Limana günübirlik Geçici Giriş kartı alabilecekleri ve  Geçici Giriş Kartları verilebilecek firma ilgililerinin isimlerinin ve uygunluklarının belirlenmesi için( Akreditasyonu ve GBT’lerine esas olmak üzere)  isim listelerinin firma bazında Amirliklerine gönderilmesi istenilmektedir.

Bir örneği ekte sunulan yazı doğrultusunda günübirlik  geçici giriş kartı almaları gereken üyemiz firmalarca ;  firma personeline ait Akreditasyonu ve GBT’lerine esas olmak üzere hazırlanacak isim listeleri ile birlikte Liman Mülki İdare Amirliği Kart Bürosu’na kart başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı