SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.11.2019 tarih ve 11666 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde, sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapıldığı, değişiklik metnine https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191115-3. htm adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimize yönelik konuları içeren ilgi yazı örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter