SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.11.2019 tarih ve 34221550-720-11862 sayılı, “Cezayir’e Yapılacak İhracatlarda Teslim ve Ödeme Şekillerinde Yapılan Değişiklik”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz. 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter