SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Cezayir ile Ticaretimizde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Ticaret Bakanlığının Değerlendirmeleri Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.11.2019 tarih ve 34221550-7202-11867 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de görüşlerinin yer aldığı Cezayir ile olan ticaretimizde yaşanan önemli sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren bilgi notu Odamıza iletilmiştir.

Söz konusu bilgi notunun bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter