SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 26.11.2019 tarih ve MIP-100033-739-22/3422 sayılı, “19B Numaralı Rıhtımda Yapılacak Yenileme Çalışmaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter