Sirküler: 410/17                                                                                                                                                                                                                                                 21.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve E.94208 sayılı, “Türk Boğazları Uğraksız Geçiş Yapan Gemilerin Demirde Bekleme Süreleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazı