Sirküler: 418/17                                                                                                                                                                                     28.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 22.12.2017 tarih ve 59080218 sayılı, “2018 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı