Sirküler: 420/17                                                                                                                                                       29.12.2017

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: İşletme İzin Belgeleri Hk.

İlgi   : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 12.12.2017 tarih ve E.96260 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kısmi işletme izni almış mevcut tesislerin belge geçerlilik sürelerinin 31.12.2016 tarihinden 31.12.2017 tarihine değiştirildiği, bu tarihe kadar mevcut tesislerin gerekli bilgi ve belge eksikliklerini tamamlayarak işletme izni belgesi almaları gerektiği, ilgili Yönetmelik kapsamında henüz işletme izni almamış olan mevcut tesislerin 31.12.2017 tarihine kadar Yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmeleri ve İdareye başvuru yapmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter