Sirküler: 425/17                                                                                                                                                29.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1), 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari nitelikteki cezalara ilişkin 20 nci maddesinde yer alan para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 olarak tespit edilen oran gereği, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ