ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin İleri Bir Tarihe Ertelendiği Hk.

İlgi     :  (a) T.C. Mersin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 02/10/2020 tarih ve 24433 sayılı yazısı. 
             (b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı genelgesi.

             (c) 08 Ekim 2020 tarih ve 429/20 sayılı sirkülerimiz.

             (d) 03 Eylül 2020 tarih ve 377/20 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (c) sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere, Koranavirüs tedbirleri kapsamında 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelenmesine ilişkin İçişileri Bakanlığının ilgi (b) genelgesi kapsamında Odamız tarafından düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu kapsamda, daha önceden ilgi (d) sirkülerimiz ile 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleneceği duyurulan “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri” de  iptal edilmiş olup, tarafınıza bilahare duyurulacak ileri bir tarihte yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter