Sirküler: 44/18                                                                                                                                           06.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve E.8759 sayılı, “Gemiler Tarafından Kullanılan Çöp Kayıt Defteri Değişikliği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı