Sirküler: 44/19                                                                                                                                            31.01.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 24.01.2019 tarih ve E.6906 sayılı, “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğine İlişkin Olarak Hazırlanan Bakanlık Genelgesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgi Yaz