SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Yemen Yakınlarında Seyir Yapacak Türk Gemilerine Uyarı.

İlgi    : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih ve 57840 sayılı yazısı.

İlgi yazıda Yemen açıklarında Rudum demir sahasında bulunduğu esnada Malta bayraklı MV SYRIA isimli geminin yakınında yüzer iki mayının infilak ettiği, üçüncü bir mayının ise sürüklendiği ve bölgede devam eden iç çatışmalar sebebiyle Husi’ler tarafından Kızıldeniz’in güneyine mayın döküldüğünün deklare edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter