SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mısır ve Tunus Ticaret Müşavirleriyle Gerçekleştirilecek E-Sohbet Toplantıları Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.10.2020 tarih ve 8931 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile 20 Ekim 2020 Salı günü 14:30-16:00 saatleri arasında Mısır’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ateşemiz, 22 Ekim 2020 Perşembe günü 14:30-16:00 saatleri arasında ise Tunus’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Etkinliklere ait program ve katılım linki ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter