Sirküler: 47/19                                                                                                                                                01.02.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hk.

İlgi    : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.01.2019 tarih ve 967 sayılı yazısı.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.01.2019 tarih ve 1025 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgi (a) ve (b) yazıları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin kararı ile mal varlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden çıkartılan bazı kuruluşların olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu kuruluşlarla ilgili detaylı bilgiler, bir örneği ekte sunulan ilgi yazılarda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 İlgi (a) Yazı

Ek.2 İlgi (b) Yazı