Sirküler: 51/19                                                                                                                                                    06.02.2019

 

 

                                                                            ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu   : Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı Çalıştayı Hk.

İlgi      : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarih ve 3921 sayılı yazısı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı, 30.11.2018 tarih ve 298/18 sayılı sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuş idi.

Bu kez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, konunun önemine binaen tüm paydaşların katılımı ile 14 Şubat 2019 günü Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenecek bir Çalıştayda konunun tartışılmasının faydalı olacağını belirterek Odamızdan katılım istemektedir.

Söz konusu Çalıştayda dile getirilmek üzere yazımız ekinde tekrar gönderilen Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerinizin 12 Şubat 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org)  gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı