Sirküler: 52/19                                                                                                                        06.02.2019

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gümrük Kanunu Taslağına İlişkin Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi   : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 30 Ocak 2019 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile, bir örneği ekte sunulan “Gümrük Kanunu Taslağı”na ilişkin Odamız görüşlerinin Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğüne iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğüne iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere bir örneği ekte sunulan Taslağın incelenerek olası görüşlerinizin 07 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine karar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: Yeni Gümrük Kanunu Taslağı