Sirküler: 53/18                                                                                                                                  13.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.01.2018 tarih ve 1650 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 12 Ocak 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yaptırımların uygulamamasına yönelik kararı son kez uzattığını açıkladığı, 120 gün boyunca Avrupalı müttefiklerle birlikte Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın düzeltilmesi için gayret sarfedeceğini, aksi takdirde ABD’nin nükleer anlaşmadan çekileceğini belirttiği, kararla eş zamanlı olarak 14 kişi ve kuruluşun İran’ın silahlanmasına ve insan hakları ihlallerine destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtilerek İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz açısından bağlayıcı nitelikte olduğu,  ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığı bulunduğundan konuyla ilgili bilgi sahibi olunmasında yarar görüldüğü iletilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgiler Odamızda mevcut olup, İranlı kişi ve kuruluşlarla iş yapan üyelerimiz, talepleri halinde  ilgi yazıyı   Odamızdan temin edebileceklerdir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter