Sirküler: 54/18                                                                                                                                              13.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere; Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi Ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı İle Hükümete Verilen ve Son Olarak 8/2/2017 Tarihli ve 1136 Sayılı Karar İle Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı”, 13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: TBMM Kararı