Sirküler: 56/18                                                                                                                                          15.02.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Rusya Federasyonu 2018-2023 Yılları Eylem Planı Önerisi Kapsamında Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 09.02.2018 tarih ve 2420 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 100 milyar ABD Dolarına çıkması hedefi doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planı Önerisi kapsamında Odamız ve Odamız üyesi firmaların görüş ve önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, söz konusu Eylem Planı Önerisine ilişkin görüş ve önerilerinizin, 16 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (e-posta: mersindto@mdto.org, faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı