Sirküler: 57/18                                                                                                                              16.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Yük Teslim Talimat Formu Ücreti Hk.

İlgi     : (a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve E.433 sayılı yazısı.

(b) 04.01.2018 tarih ve 2/18 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile; denizyoluyla gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine ilişkin olarak yük alıcısı, taşıyan, taşıtan, liman işleticisi, taşıma işleri komisyoncusu, gümrük müşavirleri ve gemi acenteleri gibi tüm ilgili sektör taraflarının hakları gözetilerek, malların taşıyan, ya da adına hareket eden tarafından düzenlenecek olan Yük Teslim Talimat Formu ile bu hizmet için 2018 yılında konşimento başına tavan ücret olarak 150 TL uygulanması gerektiği talimatlandırılmıştır.

İlgi (a) talimat, ilgi (b) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuş olup yeni uygulamaya yönelik Odamıza iletilen yazılarda; bahse konu duyurulara rağmen bazı üyelerimizce 150 TL tavan ücretin çok üzerinde ve USD bazında ücret alındığı konusunda şikayetler bildirilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda üyelerimizce, Bakanlık düzenlemesi uyarınca;

– “Yük Teslim Talimat Formu” ismi belirtilmek suretiyle azami 150 TL+KDV uygulanması,

– Uygulamanın döviz olarak değil, mutlak suretle TL olarak fatura edilmesi,

önem arz etmektedir.

Üyelerimizin Yük Teslim Talimat Formu Ücreti olarak belirlenen meblağın üstünde bir ücret uygulamaları halinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yaptırımlarına muhatap olunacağı hususunda bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter