Sirküler: 58/18                                                                                                                                           19.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

26.10.2017 tarihli ve 7059 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan ekli “2001. Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarih ve 2018/11199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı