Sirküler: 62/18                                                                                                                              23.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  22.02.2018 tarih ve 3223 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden alınan yazıya istinaden, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanları Çalışma Grubu Toplantısının 01 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmekte, ağırlıkla ülkemizin de taraf olduğu tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının  (ADR) A ve B eklerinin düzenli olarak revize edildiği Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu toplantılarında oluşturulacak olan özel sektör pozisyonunu belirlemekte olduğu bildirilmektedir.

Buna göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, ilgi yazıda belirtilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 27 Şubat 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı