Sirküler: 63/18                                                                                                                                   27.02.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.02.2018 tarih ve E.13521 sayılı, “NOx Teknik Kod Kapsamında Ölçüm Yapılacak Gemilerin Listesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı